nội thất tại the gold palm

Những chuyên gia bên ngoài công ty lại có quan điểm khác

Những chuyên gia bên ngoài công ty lại có quan điểm khác. Trong một bài tham luận vào giữa năm 2008, Marc Rotenberg, giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Bảo tai facebook mật Điện tử (EPIC) đồng thời là chuyên gia giám sát Internet nổi tiếng, đã viết: “Dường như Facebook luôn khiến việc bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng trở nên khó khăn quá mức cần thiết.” Rotenberg cho rằng người sử dụng đã không được cung cấp đầy đủ các quyền kiểm soát hạt nhân đối với thông tin của họ, và rằng Facebook, dù tỏ ra tuyệt đối tin tưởng vào tính minh bạch, vẫn chưa thực sự minh bạch trong phương pháp xử lý những thông tin về người sử dụng.

Những chuyên gia bên ngoài công ty lại có quan điểm khác

Số lượng dữ liệu về người sử dụng được lưu trữ tai facebook ve dien thoai trên Facebook cũng đặt ra những câu hỏi thuộc phạm trù chính sách công về tính riêng tư. Phải chăng công ty này – hoặc bất kỳ một công ty nào khác – đã kiểm soát và tập hợp quá nhiều dữ liệu trong nội bộ hệ thống của nó? Liệu chính phủ có nên đảm nhận công việc này? Mọi người muốn được kiểm soát nhân diện số của mình.

Thậm chí ngay cả khi Facebook đưa ra cam kết về cách thức xử lý thông tin của người sử dụng, làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng thông tin đó sẽ được sử dụng tải facebook theo cách chúng ta muốn, không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai? Facebook có thể đưa thông tin cá nhân của người sử dụng cho các nhà quảng cáo, dưới dạng tổng hợp, vì mục đích thương mại. Công ty cùng các đối tác của nó biết rất nhiều về chúng ta, nhưng nhìn chung, chúng ta lại biết rất ít về nó và cách nó sử dụng thông tin của chúng ta.